Üldhaljastus ja muru

Palkmaja ümbruse ehitusjärgne haljastamine

Kõigepealt sai maha võetud tihe kadakavõsa

Rajatud on peenkillustikust parkla, kõnnitee ja külvatud muru

Vana taluõue korrastamine

Vana talumaja eesaed on olnud hooldamata aastaid.

Kreegipuud ja lõunapiiril asuv metsaserv võtavad krundilt valguse.

Hoone tagune  meenutab kuumaastikku.

Probleemiks on ka pererahva rajatud kõnnitee ja maja vaheline naadipeenar.

Maha sai võetud kreegivõsa, vanad õunapuud, mõned kõrged ja ohtlikud puud.

Tulevane muruplats puhastati kändudest  ja  vanadest teeplaatidest.

Kuna olemasolev pinnas oli märg ja savikas, siis sai lisatud kerget haljastusmulda.

Pind on tasandatud, silutud, muruseeme külvatud ja sisserullitud.

Hoone ja kõnnitee vaheline naadikasvandus on kaotatud.

Rajatud on parkla kahele autole.

Suvekodu  Põhja-Saaremaal

Esmapilgul oli krunt väga haledas olukorras. Kõikjal vedeles ehitussodi, mahavõetud puudest jäänud  kände jms.

Krundi haljastus puudus, olemasolevaks pinnaseks oli vaid kohaleveetud rähkjas täide.

Ehituse käigus pinnale tulnud kivid olid  laiali ja nende ümbrus mattunud umbrohu sisse.

Rajatud on parkla,käigutee ja hoonete ümber 80 cm laiune killustiku ala.

Pererahva sooviks oli saada krundile peaaegu täismõõtudes rannavolle plats.

Terassi äärde on rajatud kruusapeenar kõrreliste ja pinnakatte-taimedega.

Majani viiva kõnnitee ääres tervitab tulijaid suvidekoratiivne istutusala.