Hooldustööd

Männiku puhastamine kiduratest puudest  ja  puudealusest võsast  Ninase poolsaarel

November 2012

Metsas on maha saetud kidurad puud ja võsalõikuriga puhastatud puudealune maapind

Töö tulemus hakkab juba paistma

Pärast hooldustöid paljastub  puudealune kaunis samblavaip

Pargipuude hooldusraie ja võsalõikus Paadlas

Kevad 2013

Vanade puude hooldustöödeks on vaja arboristide abi

Haiged puud ja üleliigsed oksad on langetatud, võsa maha trimmerdatud

Maapind on puhastatud  langetatud puudest, okstest ja mahatrimmerdatud võsast.

Vana harilikust sirelist hekk sai lõigatud noorendamise eesmärgil